แนะนำและสาธิตการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน


 

แนะนำและสาธิตการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน


การเชื่อมต่อ Smart Phone กับ Projector
การเชื่อมต่อ Notebook กับ Wireless
การแก้ไขปัญหาในการใช้งานโสตฯ ในห้องเรียน
ณ ห้อง 2125 อาคาร 2 ชั้น 12


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 151

แชร์ข้อมูล ::