โครงการนัดพบสถานประกอบการ JOB FAIR


 

โครงการนัดพบสถานประกอบการ JOB FAIR


โครงการนัดพบสถานประกอบการ JOB FAIR มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th