ประกวดคำขวัญหัวข้อ


ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการประกวดคำขวัญหัวข้อ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ชิงเงินรางวัลสูงสุด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในใบสมัคร 

สนใจสมัครได้ที่ https://www.dru.ac.th/form/form/r/132/ ตั้งแต่วันนี้ - 16 มกราคม 2565 ประกาศผลผู้ชนะ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา และ Facebook งานประกันคุณภาพการศึกษา


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 253

แชร์ข้อมูล ::