อบรม Google Apps for Teaching Language Skills to Young Adults 2 รุ่น


ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Google Apps for Teaching Language Skills to Young Adults” สำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนผู้สนใจ 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เต็มแล้ว)

 รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 26  มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (เปิดรับสมัครแล้ว)

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.dru.ac.th/form/form/r/131/
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 30310


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 77

แชร์ข้อมูล ::