มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานเกษีนณอายุราชการ ประจำปี 2561


 

มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานเกษีนณอายุราชการ ประจำปี 2561


มหาวิทยาลัยขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานเกษีนณอายุราชการ ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

เวลา 13.30 - 15.30 น. พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เวลา 17.00 - 21.00 น. งานเลี้ยง ณ นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th