ศูนย์ภาษา จัดอบรมการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ


          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ” สำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ (Microsoft Team)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.dru.ac.th/form/form/r/129/
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 30310


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 87

แชร์ข้อมูล ::