คณะครุศาสตร์ เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2564 (รอบพิเศษ)..


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2564 (รอบพิเศษ) 
สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มกราคม 2564 ++รับสมัครเพิ่มเติมจำนวนจำกัด++  รายละเอียดเอกสารสมัครตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 309

แชร์ข้อมูล ::