การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา


 

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 15

โดย  ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 239

แชร์ข้อมูล ::