Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

U2T มรธ.สป. ศึกษาดูงาน การจัดการขยะในชุมชน


เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำคณะทำงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมตัวแทนชุมชนตำบลคลองด่าน ตำบลบางพลีน้อย ตำบลศีรษะจรเข้น้อย เดินทางไปอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง “การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะในชุมชน” ณ ชุมชนเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง การจัดการขยะในชุมชนสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมี นายสายัณห์ รุ่งเรือง ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในชุมชน ส่งเสริมการจัดการขยะจากต้นทางสู่ชุมชน Zero Waste พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในตำบล และยังเป็นการส่งเสริมการแปรรูปขยะสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 30

แชร์ข้อมูล ::