Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

U2T มรธ.ศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน


เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และชาวบ้านในชุมชน ต.คลองสวน ต.บางบ่อ ต.บางพลีใหญ่ เดินทางไปอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากนายสุชล สุขเกษม ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ เป็นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของตนเองต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 24

แชร์ข้อมูล ::