ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2


 

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ พร้อมด้วยอาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลี เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม จาก ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ร้านผัดไทยแม่ต้นสาขา 10 ครอบครัวคุณสงัด จันทร์สุขสวัสดิ์ และครอบครัวคุณราเชน-คุณสุดาวัลย์ บุญพัฒน์ทานนท์ ที่นำมามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้กับนักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 1,700 คน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 35

แชร์ข้อมูล ::