มรธ. ประชุมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมฯ


 

มรธ. ประชุมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมฯ


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 114

แชร์ข้อมูล ::