Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

ผู้บริหารฯ รับมอบ อาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา


เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ พร้อมด้วย อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี เป็นตัวแทนรับมอบ อาหารขนม เครื่องดื่ม และสิ่งของ จากกลุ่มชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก ครอบครัวจันดา ครอบครัวเอี่ยมกาญจน์ และผู้มีจิตศรัทธาที่นำมามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 2 ให้กับนักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 1,300 คน

 


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 36

แชร์ข้อมูล ::