ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4


 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมครั้งที่ 4/2564 โดยมี อ.เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ เป็นประธานในการประชุม การประชุมครั้งนี้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีคุณสมบัติให้กับกรรมการฯ และผู้ที่สนใจเข้าฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                                                


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 64

แชร์ข้อมูล ::