พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 89 พรรษา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00น.-13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::