ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการวิจัย


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการวิจัย


เมื่อวันที่ 16 และ 19 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการข้อเสนอโครงการวิจัย  เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แก่นักวิจัยที่เสนอขอรับทุน งบรายได้ ปี 2564 วิทยากรโดย รศ.ดร.สมสรรญก์ วงอยุ่น้อย รศ.ดร.โกศล มีคุณ โซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นแบบออนไลน์ โดยจะมีการนำเสนอตามลำดับ ผ่านโปรแกรม Google Meet


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 19

แชร์ข้อมูล ::