โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)


 

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ขอเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆร่วมเข้าประกวดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sci.dru.ac.th/sci.dru/


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 51

แชร์ข้อมูล ::