เชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย


 

เชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย


เชิญเข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้ ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ Google Meet

ลงทะเบียนได้ที่ – https://forms.gle/jf921AKehmHHRAAWA

ภาพกรอบเนื้อหา แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 7

แชร์ข้อมูล ::