อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การสร้างและนำเสนอผลการดำเนินงาน


 

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การสร้างและนำเสนอผลการดำเนินงาน


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่อออนไลน์: การสร้างและนำเสนอผลการดำเนินงาน แบบ Infographic ด้วย Power Point ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ผ่านระบบ Zoom meeting

 


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 29

แชร์ข้อมูล ::