ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 6


 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 6


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยรับมอบกระเช้าผลไม้ ขนม และน้ำดื่ม จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  และผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้มอบให้ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางพลีและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยในวันนี้มีนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนต่างทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีนจำนวนกว่า 1,600 คน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 44

แชร์ข้อมูล ::