การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


 

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564  โดยยื่นใบสมัคร หรือใบเสนอชื่อ ที่กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม www.dru.ac.th หรือ โทร 0 2890 1801 ต่อ 40211 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 26

แชร์ข้อมูล ::