ปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล


 

ปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศผู้ได้รับการจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงกายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 เวลา 8.30 – 16.30 น.


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 59

แชร์ข้อมูล ::