งานการแข่งขัน “Chef Young Blood” โดย “Made By Todd ซอสพริก พริก”


 

งานการแข่งขัน “Chef Young Blood” โดย “Made By Todd ซอสพริก พริก”


บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดงานการแข่งขัน “Chef Young Blood” โดย “Made By Todd ซอสพริก พริก”   
ณ เซ็นทรัลพลาซ่าระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ Chef ศิริพร ชัยศิริพาณิชน์ (Chef อ้อย) จากรายการ Top Chef  Thailand,    Chef บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต (Chef บู๊ค) จากรายการ Foodwork, Chef พิมมาน ศรีเมฆา (Chef ปู) จากรายการเชฟชนเชฟ ในการนี้สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน  2 ทีม ผลการตัดสินการแข่งขัน นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัล จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 16 ทีม ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ผู้ร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นางสาวเกยุราภรณ์  คลองสังวาล   นางสาวปิยลักษณ์  ฮูงสูงเนิน และนายอภิสรร มูลมาก ส่วนรางวัลชมเชย ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์ ใจตรง  นายปิยะพัทธ์ คราวเจริญ และ นายทรงธรรม พุ่มสวัสดิ์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 295

แชร์ข้อมูล ::