มรธ.รับมอบผลิตภัณฑ์ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย


 

มรธ.รับมอบผลิตภัณฑ์ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ดร.คณพศ นิจสิริภัช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมคณะ และคุณวิษณุ จินตนาศิริกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีฟคลีนเทคโนโลยี จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ด้วยระบบสมาร์ทนาโนไอออน เพื่อนำไปติดยังจุดสัมผัสเสี่ยงร่วมบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อลดการระบาดของเชื้่อไวรัสโควิด-19 โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบผลิตภัณฑ์ซีทัช ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1

ด้านผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ให้กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางพลี ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ในส่วนของหอพักชาย หอพักหญิง และอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจและโรงพยาบาลสนาม ในนามมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ พร้อมคณะ และบริษัท ลีฟคลีนเทคโนโลยี จำกัด ที่มีจิตสาธารณะ มอบผลิตภัณฑ์ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อติดตั้งป้องกันเชื้อไวรัส ณ โรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ขณะที่ดร.คณพศ นิจสิริภัช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวว่า ในนามประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับบริษัท ลีฟคลีนเทคโนโลยี จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ซีทัช แผ่นฆ่าเชื้อไวรัส มอบผลิตภัณฑ์ซีทัช เพื่อนำไปติดตั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ให้ใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อด้วย


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 191

แชร์ข้อมูล ::