ปลัด อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชม รพ.สนาม มรธ.สป.


 

ปลัด อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชม รพ.สนาม มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินการ การบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข บริเวณอาคารโรงพยาบาลสนามชั่วคราว ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดตั้งขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมรับฟังสรุปการเตรียมการเพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ปลัด อว. นำทีมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามของ อว. ในจังหวัดสมุทรปราการ

https://sccl.mhesi.go.th/index.php/en/news-and-announce-all/news-all/executive-ps-news/3438-2021-04-15-14-18-49.html

ปลัด อว.นำทีมผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรปราการ

https://mgronline.com/qol/detail/9640000035933

ปลัด อว. นำทีมผู้บริหารเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเยี่ยมชมโรงพยาบาลสนาม ณ จังหวัดสมุทรปราการ

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2675167


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 510

แชร์ข้อมูล ::