เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล และผู้รับจ้างงานแขวงบางด้วนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน " id="mydescription" class="metadetail" /> มส.จัดโครงการ อบรมการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน (U2t) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล และผู้รับจ้างงานแขวงบางด้วนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน " class="metadetail">


 

มส.จัดโครงการ อบรมการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน (U2t)


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 อาจารย์วิฆนาย ดีสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม อาจารย์อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล และผู้รับจ้างงานแขวงบางด้วนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดี อาจารย์กฤติกา ชูผล เข้าร่วมเยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินการของโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเขตภาษีเจริญ ใต้สะพานคลองบางจาก ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 36

แชร์ข้อมูล ::