ศูนย์บ่มเพาะฯ จัดอบรมเทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์


 

ศูนย์บ่มเพาะฯ จัดอบรมเทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์


ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ บริษัท Needo Studio จำกัด จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายรูปเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ วันที่ 22, 23 ,29, 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. รับจำนวนจำกัด 10 ท่าน สถานที่จัดอบรม ห้องจันแก้ว อาคาร 1 ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้สนใจติดต่อ ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ อาคาร 2 ชั้น 5 (ห้อง 251) โทร. 02-890-2296


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 93

แชร์ข้อมูล ::