ปฐมนิเทศผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการ U2T รอบ 2/2


 

ปฐมนิเทศผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการ U2T รอบ 2/2


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศผู้รับจ้างเหมาบริการ โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T รอบที่ 2/2 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับจ้างเหมาบริการได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 111

แชร์ข้อมูล ::