มรธ.สป.อบรมการกรอกข้อมูลโควิดในระบบ


 

มรธ.สป.อบรมการกรอกข้อมูลโควิดในระบบ


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมอบรมการกรอกข้อมูลโควิดในระบบของ อว.ให้กับผู้รับจ้างเหมาบริการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ บางพลี บางบ่อ และบางเสาธง (12 ตำบล)


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 43

แชร์ข้อมูล ::