อ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2


 

อ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 2 “สนองพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี”  โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากทั่วประเทศเข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยากร ได้แก่ คุณณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และคุณณัฐชยา สงวนสุข ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16 และ True4U ช่อง24 ในการนี้ได้รับเกียรติจา ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี ให้เกียรติกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 50

แชร์ข้อมูล ::