มรธ.จัดสัมภาษณ์งานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


 

มรธ.จัดสัมภาษณ์งานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการสัมภาษณ์งานเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่ ระหว่างปี 2560-2563 จำนวน 80 อัตรา โดยมีอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ดร.พรศิริ กองนวล อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี และนายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 123

แชร์ข้อมูล ::