ประกาศ มรธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในมหาวิทยาลัย


 

ประกาศ มรธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาในมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 2 ยืนยันจากการประสานข้อมูลจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 เข้ามาในมหาวิทยาลัยและที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 3 รอบและจะทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นระยะต่อไป 

 

ขอให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน อุ่นใจได้ว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามมาตรการฯอย่างเต็มที่ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยทั่วกัน 

 

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์เอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 563

แชร์ข้อมูล ::