SCIDRU ลงพื้นที่ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง โครงการU2T


 

SCIDRU ลงพื้นที่ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง โครงการU2T


เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลงพื้นที่ ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ   ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย โดยพบผู้บริหาร ทีมงาน SCIDRU แนะนำตัว สร้างความรู้จักและการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 224

แชร์ข้อมูล ::