วจก ลงพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


 

วจก ลงพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ นำทีมงานลงพื้นที่เพื่อเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน และผู้นำชุมชนจำนวน 4 ชุมชน เพื่อหารือแนวทางในการเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ณ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 270

แชร์ข้อมูล ::