Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

วจก. เข้าร่วมประชุมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ


เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการประชุมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)โดยคณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยรองคณบดี ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ได้เข้าร่วมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในการนี้มีผู้นำชุมชน แขวงดาวคะนอง แขวงบุคคโล แขวงบางขุนนนท์ แขวงบางขุนศรี แชวงบ้านช่างหล่อ ผู้รับจ้างประกอบด้วย บัณฑิต นักศึกษา และประชาชน มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 251

แชร์ข้อมูล ::