ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม รายตำบลแบบบูรณาการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 565

แชร์ข้อมูล ::