พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร ๒๕๖๓


 

พิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร ๒๕๖๓


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขานาฏศิลป์และการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยในวันที่ ๒ ธันวาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูปจากวัดประดิษฐาราม สวดเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ ๓ ธันวาคม เวลา ๗.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูปจากวัดประดิษฐาราม สวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี จากนั้นเวลา ๙.๐๐ น. เป็นพิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครซึ่งประกอบพิธีโดย ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 214

แชร์ข้อมูล ::