คณะผู้บริหาร มรธ. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


 

คณะผู้บริหาร มรธ. เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งหารือเรื่องการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมไปถึงแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 187

แชร์ข้อมูล ::