นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


 

นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 196

แชร์ข้อมูล ::