มรธ. จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


 

มรธ. จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราช และทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ ลานพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

 


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 55

แชร์ข้อมูล ::