บุคลากร สนอ.ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน WFH


 

บุคลากร สนอ.ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน WFH


เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านระบบ microsoft teams เพื่อหารือการดำเนินงานในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  รวมทั้งหารือกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ โดยการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรแต่ละหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 139

แชร์ข้อมูล ::