วจก.จัดอบรมเรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัลกับวัยรุ่นในยุค 4.0


 

วจก.จัดอบรมเรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัลกับวัยรุ่นในยุค 4.0


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสื่อสารในยุคดิจิทัลกับวัยรุ่นในยุค 4.0 ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30-12.30 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพุลเจริญวิทยาคม


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 121

แชร์ข้อมูล ::