วจก. จัดโครงการอบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์


 

วจก. จัดโครงการอบรมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์


คณะวิทยาการจัดการจัด โครงการอบรม เรื่อง "การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์" ในวันที่ 28-29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 115

แชร์ข้อมูล ::