อบรมเชิงปฏิบัติการ (Art Workshop) “ปั้นดิน” และ “การเขียนตัวอักษร”


 

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Art Workshop) “ปั้นดิน” และ “การเขียนตัวอักษร”


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 อ.องอาจ มากสิน อ.ชาคริต เกตุเรืองโรจน์ อ.พงศ์พินิจ พินิจดำ และอ.วรางคณา กรเลิศวานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมแล้วท้องถิ่น สาขาวิชาทัศนศิลป์ ร่วมกับ Art Brut Thailand & Art Therapy Festival และเครือข่ายศิลปะ วัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Art Workshop) “ปั้นดิน” และ “การเขียนตัวอักษร” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พิทักษ์ ปิยะพงษ์ นายธีรัช อภิพัฒนา และอาจารย์ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น เป็นวิทยากร และอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว ร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และดำเนินการโครงการนิทรรศการศิลปะ "เทศกาลศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ Art Brut Thailand & Art Therapy Festival" ณ หอศิลป์ อาคารสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 106

แชร์ข้อมูล ::