สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่-ทำบุญประจำปี


 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่-ทำบุญประจำปี


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติและส่งเสริมประเพณีไทย เพื่อสืบสาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นประเพณีอันดีงามของสังคม โดยมีกิจกรรมทำบุญประจำปี และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีภายในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 104

แชร์ข้อมูล ::