วจก. จัดอบรมเรื่องการสำรองที่นั่งขั้นพื้นฐานของระบบ Galileo


 

วจก. จัดอบรมเรื่องการสำรองที่นั่งขั้นพื้นฐานของระบบ Galileo


คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมเรื่องการสำรองที่นั่งขั้นพื้นฐานของระบบ Galileo ในวันศุกร์ที่ 18, 25 ธันวาคม 2563 และ 8, 15, 22 และ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 546 อาคาร 5 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 147

แชร์ข้อมูล ::