วจก. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ


 

วจก. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ


เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 349

แชร์ข้อมูล ::