การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  


 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  


เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา  ณ อาคาร 1 ชั้น 9 ห้อง 196 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 212

แชร์ข้อมูล ::