ศูนย์ภาษา สป จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


 

ศูนย์ภาษา สป จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดการทดสอบ DRU Test แบบ paper-based ให้กับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งการทดสอบครั้งนี้มีนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 60 คน ณ ห้อง 1301 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 40

แชร์ข้อมูล ::