ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ


 

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ


คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 14-30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 53

แชร์ข้อมูล ::